Schriftelijke vragen inzake verkeerde vaststelling eigen bijdrage CAK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht, 2 februari 2022,

Betreft: schriftelijke vragen inzake verkeerde vaststelling eigen bijdrage CAK

Geacht college,­­

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het verhaal van Dhr. Thomas van de Berg die in samenspraak met het Alg. Dagblad en juridisch adviseur Tom Knijp de strijd is aangegaan met het CAK.
Nadat de naheffing door het CAK werd aangevochten, werd er besloten om te komen tot een volledige kwijtschelding, maar wel door het CAK gegoten in een vaststellingsovereenkomst met als belangrijkste regel, geheimhoudingsplicht. Dit deed ons denken aan de strijd tegen de fouten die gemaakt zijn bij de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing van kinderen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u hiervan op de hoogte?
  2. Is er bij u bekend of er ook kinderen in Maastricht zijn die hun kindertijd hebben doorgebracht in de jeugdzorg en nu met een schuld worden opgezadeld door het vaststellen van een verkeerde eigen bijdrage? Zo ja, hoeveel?
  3. Bent u bereid om te onderzoeken hoe we deze toch al kwetsbare groep adequaat kunnen ondersteunen en faciliteren? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven?
  4. Bent u bereid te onderzoeken of de administratie door de WMO en erkende thuiszorgorganisaties gedaan kan worden, zodat het CAK overbodig wordt en een eind gemaakt wordt aan deze toestanden?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
John Voorst