Artikelen door Alain

IN MEMORIAM: THEO RAMAKERS

    Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-burgerraadslid Theo Ramakers. Theo was een vriend voor iedereen, een rechtschapen man en een PVM’er in hart en nieren. Wij wensen Patricia, de kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies. Theo, het is onmogelijk jou te vergeten, […]

Open brief demonstreren en veiligheid

Partij Veilig Maastricht was afgelopen zondag getuige van een totaal onnodige en onveilige situatie in de binnenstad van Maastricht. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; we zijn hevig geschrokken van de mate waarin de grondrechten van Nederlanders geschonden zijn en van het feit dat er onnodig onveilige situaties ontstaan zijn. Iedereen […]

Bijdrage Tiny Meese begroting 2021

Het staat goed verwoord in de inleiding van deze begroting, VEERKRACHT EN VERBONDENHEID. Twee onderwerpen die wij helaas niet terug zien, maar die o zo hard nodig zijn voor onze burgers en stad. We hebben reeds veel argumenten en ideeën naar voren gebracht tijdens de behandeling van de pre-begroting, helaas zien we daar ook weinig […]

Art. 47 vragen m.b.t. milieuperrons

Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 9 november 2020 Betreft: Art. 47 vragen PVM en PVV m.b.t. milieuperrons. Geacht college, Enkele weken geleden is er door een fractielid van Partij Veilig Maastricht en de PVV gezamenlijk onderzoek gedaan naar de aanpassingen van de papierbakken op de milieuperrons. Tot onze […]

ex art. 47 vragen m.b.t. passend onderwijs

Onderstaande vragen zijn samen met de PvdA ingediend. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht. Maastricht, 29 oktober 2020. Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. passend onderwijs Geacht College, In 2014 werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het ministerie faciliteerde regio’s in Nederland via financiële middelen die vrij kwamen om in […]

Ex art. 47 vragen m.b.t. collectief schuldregelen

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. collectief schuld regelen Geacht College, Tachtig gemeenten hebben zich aangesloten bij een nieuwe manier van collectief schuldregelen. Hierdoor kunnen mensen sneller hun schulden afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. In o.a. Amsterdam en Den Haag is al uitgebreid geëxperimenteerd met dit systeem. Minder bureaucratie scheelt geld […]

Motie Werkzaamheden stopzetten op het Trega-Zinkwitterrein

Indiener: Jo Smeets (PVM) Raadsvergadering: 27 oktober 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: Werkzaamheden op het Trega-Zinkwitterrein De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 27 oktober 2020, behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag, Constaterende dat: Momenteel een gebiedsvisie wordt ontwikkeld voor het Trega-Zinkwitterrein, Er begonnen […]

Motie openstelling winkels 2de Kerstdag

Indiener: PVM en PvdA Raadsvergadering: 3 november 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: openstelling van winkels op 2e. Kerstdag De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 3 november 2020, behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag Constaterende dat: Het College het besluit heeft genomen om op […]

Art. 47 vragen m.b.t. lokale lastenmeter

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht 26-10-2020 Betreft: Art. 47 vragen m.b.t. lokale lastenmeter Geacht College, Vandaag vernamen wij dat Inwoners van de gemeente Echt-Susteren vanaf komend jaar inzicht krijgen in hun gemeentelijke lasten via de lokale lastenmeter. Men wil de komende drie jaar de lokale lastenmeter als proef […]

Open brief m.b.t. maatregelen brandhaard Corona Luik

Aan het College van Burgemeester en Wethouders ‪Postbus 1992 ‪6201BZ Maastricht. Maastricht 22-10-2020. Betreft: Open brief m.b.t. maatregelen brandhaard Corona Geacht college, De afgelopen dagen hebben wij geconstateerd dat er naar verhouding zeer veel buitenlandse en dan met name Belgische kentekens op diverse parkeerplaatsen in de stad aanwezig waren. In de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook […]