ex art. 47 vragen m.b.t. Aanvraag uitstel sloop woningen Blauwdorp

Geacht College, De Blauwe Sloper vraagt Servatius met klem de sloop van ruim honderd woningen in Blauwdorp-Mariaberg uit te stellen. Volgens de woningcorporatie is dat niet mogelijk. Ondanks het feit dat deze bewoners een tijdelijk…

Art. 47 vragen “vervolgvragen Kumulus Herbenusstraat"

Deze moties werd samen met de PvdA ingediend. Op 4 juni jongstleden stelden wij vragen over Kumulus West die door u afgelopen vrijdag zijn beantwoord.1 U lijkt in de antwoorden een beetje om het werkelijke verhaal heen te draaien. U antwoordt:…

EX ART. 47 VRAGEN M.B.T. DEMONSTRATIE OP MARKT IN MAASTRICHT

Geacht College, Op 1 juni is er een demonstratie op de Markt in Maastricht geweest waaraan een kleine 200 demonstranten hebben deelgenomen exclusief omstanders en burgers die kwamen kijken. Partij Veilig Maastricht en ondergetekende zijn…