Nieuws

Laatste nieuws

Ontdek het laatste nieuws over onze partij. Lees schriftelijke vragen en open brieven.

Al onze succesen en verhalen zien?

Art. 47 vragen m.b.t. Tongerseweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht. Maastricht, 15 juli 2020. Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Tongerseweg Geacht College, Gisterenavond waren we aanwezig bij de bewonersavond van de Tongerseweg.…

ex art. 47 vragen m.b.t. Aanvraag uitstel sloop woningen Blauwdorp

Geacht College, De Blauwe Sloper vraagt Servatius met klem de sloop van ruim honderd woningen in Blauwdorp-Mariaberg uit te stellen. Volgens de woningcorporatie is dat niet mogelijk. Ondanks het feit dat deze bewoners een tijdelijk…

Art. 47 vragen “vervolgvragen Kumulus Herbenusstraat”

Deze moties werd samen met de PvdA ingediend. Op 4 juni jongstleden stelden wij vragen over Kumulus West die door u afgelopen vrijdag zijn beantwoord.1 U lijkt in de antwoorden een beetje om het werkelijke verhaal heen te draaien. U antwoordt:…

Open brief m.b.t opoffering parkeerplaatsen

Geacht College, Een week of 3 geleden zijn er, zonder dat de buurtbewoners geïnformeerd zijn, twee publieke laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst in de Titanenhof en Cyclopenhof terwijl niemand in de buurt een elektrische auto bezit. Deze…

Open brief m.b.t. dwarslaesie door gebruik van lachgas

Geacht college, Op 10 september 2019 heeft Partij Veilig Maastricht een motie ingediend m.b.t .het gebruik van lachgas. Deze motie werd mede ingediend door de PvdA, SPM, PVV, Groep Maassen en Groep Gunther.Wij verzochten in die motie het college…

Open brief m.b.t digitale vergaderingen

Geacht College, Wij begrijpen de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te stoppen. De maatregel om digitaal te overleggen is er een van. Echter op 23 juni hebben we een digitale raadsavond gehad waarbij sommigen van 18.00 t/m 23.30…

Open brief “Maastricht moet actief lobbyen in Den Haag voor meer geld”

Geacht College, Op 2 juli a.s. vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de financiële positie van gemeenten . Het moment om als Maastricht je stem te laten horen over de financiële nood in onze gemeente. Het zou een…

EX ART. 47 VRAGEN M.B.T. DEMONSTRATIE OP MARKT IN MAASTRICHT

Geacht College, Op 1 juni is er een demonstratie op de Markt in Maastricht geweest waaraan een kleine 200 demonstranten hebben deelgenomen exclusief omstanders en burgers die kwamen kijken. Partij Veilig Maastricht en ondergetekende zijn…